ZAHRADY V GIVERNY - INSPIROVÁNO MONETEM

21. dubna 2024Když cestuju hodně fotím. Ale mám takový trochu malý zlozvyk, že fotky většinou hned neupravuju a zpracovávám si nejdřív svoje zážitky a obrazy, které se mi uložily v hlavě. Většinou se tedy k fotkám z cest dostanu až po několika měsících a v některých případech i letech. O víkendu jsem se rozhodl udělat si trochu pořádek na disku a ve fotkách. Trochu jsem je i procházela a vzpomínala jsem na místa a přátele, se kterými jsem je navštívila.V jedné složce jsem narazila na fotky z roku 2019 (ano čtete dobře, z roku 2019), kdy jsem spolu s několika přáteli podnikla cestu do Francie – do Normandie - za poznáním Clauda Moneta. Impresionismus obecně a především díla Clauda Moneta jsou mi velmi blízká. Do svých snových obrazů zachycoval okamžitou atmosféru dané chvíle, neopakovatelné momenty měnící se krajiny a svou duši. Ocitli jsme se tak na místech, která ho inspirovala – na polích s vlčími máky, útesech nebo v katedrálách. Ale především jsme měli možnost navštívit jeho dům a leknínovou zahradu, které mu poskytovaly nekonečnou inspiraci.A odtud mám pro vás také pár střípků z Monetova růžového domu, ze zahrad plných kosatců, z jezírka s lekníny a Monetova ateliéru v Giverny. Do domu se odstěhoval se svou druhou ženou Alicí a jeho zahrady zveleboval více než 40 let. Kolem domu vysázel pestrobarevnou záplavu květin, která se měnila každým dnem. Kousek od domu vybudoval vodní zahradu v japonském stylu plnou leknínů. Při úpravě fotek jsem se nechala inspirovat Monetovým stylem, tak snad se mi trochu podaří přiblížit vám nejen jeho dílo, ale i atmosféru zahrad a prostředí.GARDENS IN GIVERNY - INSPIRED BY MONETI take a lot of photos when I travel. But I have a little bad habit that I usually don't edit the photos right away and I process my experiences and images that have been stored in my head first. So I usually get to the photos from the trips only after several months and in some cases even years. Over the weekend, I decided to tidy up my disk and photos a bit. I went through them a bit and remembered the places and friends I visited them with.


In one folder, I came across photos from 2019 (yes, you read that right, from 2019), when I and several friends took a trip to France - to Normandy - to meet with Claude Monet. Impressionism in general and especially the works of Claude Monet are very close to me. In his dream paintings, he captured the immediate atmosphere of the given moment, unrepeatable moments of the changing landscape and his soul. We found ourselves in the places that inspired him – in fields with poppies, cliffs or cathedrals. But above all, we had the opportunity to visit his house and water lily garden, which provided him with endless inspiration.


And from there I also have a few snippets for you of Monet's rose house, the gardens full of irises, the pond with water lilies and Monet's studio in Giverny. He moved into the house with his second wife Alice and improved its gardens for more than 40 years. Around the house he planted a colorful flood of flowers that changed every day. A short distance from the house, he built a Japanese-style water garden full of water lilies. When editing the photos, I was inspired by Monet's style, so hopefully I will be able to bring you a little closer not only to his work, but also to the atmosphere of the gardens and environment.


Okomentovat

Ahoj,
jsem moc ráda, že jste se zastavili. Děkuji za všechny komentáře a připomínky.

Alča

Co je nového na instagramu

© Mon cafe blog. Design by FCD.