Aktuální články na blogu

JAK ZACHYTIT KOUŘ NA FOTCE

8. listopadu 2023

 


Zmrazením pohybu přitáhnete k vaší fotce pozornost. Víte, že ráda zachycuji na svých fotkách pohyb. Nezáleží na tom, jestli mluvíme o moučkovém cukru, polevě nebo kouři.


A protože se blíží období kratších a temnějších dnů, kdy zapalujeme svíčky v našich domovech nebo na koláčích, napadlo mě sepsat vám několik tipů, jak zachytit kouř, aby byly vaše fotografie výjimečné.


Obecně platí, že zachycení pohybu vyžaduje trochu trpělivosti a tréninku. Na zachycení „správného“ tvaru kouře je bylo potřeba více pokusů (někdy  nafotím i 50 – 100 fotek). ALE berte to pozitivně. Fotky, které podle vás nejsou dokonalé, nemažte. Můžete je použít k vytvoření stop motion – tedy videa z fotografií. Z jednoho focení tak máte několik výstupů.JAK ZACHYTIT KOUŘ NA FOTCEPOZADÍ


Zvolte kontrastní pozadí – pokud chcete zachytit bílý / světlý kouř, na začátku je jednodušší zvolit tmavší pozadí. Určitě se to zachytit se světlým pozadím nebo s protisvětlem, ale chce to trochu tréninku.NASTAVENÍ FOTOAPARÁTU


Obvykle začnu nastavovat rychlost závěrky. Abych zachytila kouř, nastavuji fotoaparát na 1/240 – 1/400 sekundy.


Následně pokračuji se clonou. Mám ráda více rozostřené pozadí, ale záleží také na tom, kolik svíček mám na fotce – v případě, že mám 1, fotím na f/1,8 – 3,5 (v případě makroobjektivu f/5 – 7,1), pokud mám více svíček, fotím na f/4,5 – 5,6.


ISO si upravuji podle podmínek, ale snažím se vyhýbat opravdu vysokému ISO, abych neměla zrnité fotky.


Manuální ostření – většinou volím horní část svíčky (nebo místo, které chci mít ostré), fotoaparát tak bude zaostřovat stále na stejné místoAKCE


V případě, že máte někoho, kdo vám může sfouknout svíčky, máte štěstí, a stačí stisknout a podržet tlačítko a fotoaparát bude fotit, zatímco jej držíte. To je skvělá volba, budete mít dostatek fotografií ve velmi krátké době.


Pokud jste sami, nainstalujte fotoaparát na stativ a použijte režim kontinuálního focení, kdy fotoaparát zachytí několik snímků (mám 10) v rychlém sledu (mám jednosekundový interval). Také používám 10sekundový časovač, abych měla trochu času připravit se na akci a vybrat nejlepší okamžik, kdy začít sfoukávat svíčky.DALŠÍ TIP: Také není nutné fotit kouř jen se svíčkami, zkuste použít i zápalky.

HOW TO CAPTURE THE SMOKE Freezing the movement in your picture makes your photography eye catching. You know, I love to catch movement in my photos. No important if we are speaking about icing sugar, drizzling an icing or catching the smoke, I am always happy to capture it. 


And as we are approaching the season of shorter and darker days, when we are lighting the candles in our houses or on our cakes, I was thinking to give you some tips on how to catch the smoke to make your photos outstanding. 


In general, capturing a movement needs just a little of patience and training. You would need more tries to capture the „right“ shape of the smoke (sometimes I took even 50 – 100 photos. BUT take it in a positive way. Do not erase the photos you won’t see like perfect, you can use them to create stop motions – a kind of video from photos. So from one shot you have several outputs.


Here are my recommendations:BACKGROUND


Choose contrasting background – if you want to catch white / light smoke, at the beginning it is easier to choose darker background. For sure you can catch it with light backgrounds or with backlight, but it needs just a little of training.CAMERA SETTINGS


I usually start to set up the shutter speed. To catch the smoke, I set up my camera in between 1/240 – 1/400 second.


After I make tries with aperture, I love to have more blur background, but it also depends on how many candles I have on my photo – in case I have 1, I shoot on f/1.8 – 3.5 (in case of macro lens f/5 – 7.1), if I have more candles I have f/4.5 – 5.6.


ISO is adjusted based on the conditions, but I try to avoid really high ISO to do not have grainy photos.


Set up manual focus – usually I choose the top of the candle (or the place which I like to have sharp), this way your camera will be still focused on the same place.ACTION


In case you have somebody who can blow out the candles, you are lucky and you can just click and hold the button and the camera will take pictures while you are holding it. This is a great option as you will have enough photos in very short time.


If you are alone, install your camera on the tripod and use continuous-drive mode when the camera captures several frames (I have 10) in quick succession (I have one-second interval). Also I put 10-second timer, to have some time to prepare for action and to choose the best moment to start blowing out the candles.ANOTHER TIP: Also is not necessary to catch the smoke only with the candles, but you can use also matches.

SLANÝ SÝROVÝ KOLÁČ S HRUŠKAMI

6. listopadu 2023


Hrušky nepoužívám pouze při pečení sladkých koláčů. ale s oblibou i do slaných. Protože jejich chuť není úplně výrazná, je nutné ji podtrhnout nějakou výraznější chutí. Proto je moc ráda kombinuji s výrazně chutnajícími sýry, jako je gorgonzola, niva nebo čedar, a s ořechy. Je to taková klasická kombinace, která neomrzí.
SLANÝ SÝROVÝ KOLÁČ S HRUŠKAMIINGREDIENCE


KORPUS 


(vyjde na dno koláče průměr 20 cm + ozdobení)300 hladké mouky

2 lžíce pískového cukru

1 lžička soli

250 g studeného másla

5 lžic ledové vodyNÁPLŇ200 g ricotty

200 g gorgonzoly nebo uzené nivy

150 ml smetany

2 vejce

sůl (dle chuti)

pepř 


3 – 4 větší hrušky

hrst vlašských nebo pekanových ořechů


1 vejce + 2 lžičky vody + lžíce jemně strouhaného parmezánu
POSTUPNejdřív si připravíme těsto.

Mouku smícháme s cukrem a solí, přidáme na kostky nakrájené studené máslo. Prsty nebo nožem vytvoříme drobenku. Po lžících přidáváme vodu a vždy počkáme až se zcela zapracuje. Vytvoříme kompaktní těsto. Zabalíme do potravinové folie a necháme 1 – 2  hodiny chladit v ledničce.Na náplň smícháme ricottu, nadrobenou gorgonzolu nebo nivu, vejce, smetanu a osolíme, opepříme dle chuti. Vytvoříme krémovou směs.

Hrušky omyjeme, vykrojíme jádřince a nakrájíme na tenké plátky.Troubu předehřejeme na 180°C, formu na koláč vyložíme pečicím papírem nebo vymažeme máslem a vysypeme hrubou mouku.

Jakmile je těsto vychlazené, rozdělíme jej na 2 poloviny. První polovinu vyválíme, vložíme do formy, vytvarujeme okraje a zbytek odřízneme.

Vyložíme alobalem, na dno vysypeme fazole a vložíme předpéct na 15 minut do trouby.

Z druhé části těsta můžeme vytvořit copánky, mřížku nebo pomocí vykrajovátek různé tvary.

Jakmile bude korpus předpečený, alobal s fazolemi opatrně odstraníme, naneseme sýrovou náplň a položíme na plátky nakrájené hrušky.

Zasypeme nadrobno nakrájenými ořechy a dekorací z druhé části těsta.

V menší misce rozšleháme vajíčko s vodou a pomašlujeme těsto. Nakonec posypeme ještě strouhaným parmezánem.

Dáme zapéct zpět do trouby, pečeme cca dalších 40 – 50 minut nebo dokud těsto nebude mít zlatou barvu.

Po vytažení z trouby necháme vychladnout.


VYTISKNOUT RECEPT.

SAVORY GORGONZOLA PIE WITH PEARSI don't only use pears when baking sweet pies. but they are also great in savory pies. Since their taste is not completely pronounced, it is necessary to underline it with stronger taste. That's why I really like to combine them with strong-tasting cheeses, such as gorgonzola or cheddar, and with nuts. It's such a classic combination that you never get tired of.INGREDIENTSSHORTCRUST PASTRY

(pie will be 20 cm in diameter + decoration)300 all-purpose flour

2 tbsp granulated sugar

1 tsp salt

250 g cold butter

5 tbsp cold waterFILLING200 g ricotta

200 g gorgonzola

150 ml cream

2 eggs

salt (to taste)

pepper


3-4 larger pears

a handful of walnuts or pecans


1 egg + 2 teaspoons water + a tablespoon of finely grated parmesan
INSTRUCTIONSStart the preparation with the short crust pastry.

Mix flour with sugar and salt, add cold butter cut into cubes. Make a crumb with your fingers or a knife. Add water spoon by spoon and always wait until it is completely incorporated. Make a compact pastry. Wrap in foil and let cool in the fridge for 1-2 hours.For the filling, mix ricotta, crumbled gorgonzola or niva, eggs, cream and add salt and pepper to taste. Create a creamy mixture.

Wash the pears, cut out the cores and cut them into thin slices.Preheat the oven to 180°C, line the cake tin with baking paper or grease it with butter and flour.

Take the pastry out of the refrigerator, divide it in half and roll it out on a floured rolling pin into a round with a thickness of 3-4 mm. Carefully transfer it to the tin using a rolling pin, shape the edges and cut off the rest.

Line with aluminum foil, pour beans on the bottom and place in the oven to pre-bake for 15 minutes.

From the second part of the pastry, make braids, a grid or different shapes using cutters.

Once the bottom is pre-baked, carefully remove the foil with the beans, apply the cheese filling and place the sliced pears.

Cover with finely chopped nuts and decorations from the second part of the pastry.

Beat the egg and water in a small bowl and knead the pie. Finally, sprinkle with grated parmesan.

Put it back in the oven, bake for another 40-50 minutes or until the dough is golden.

Leave to cool after removing from the oven.GET THE RECIPE HERE.

WHAT CAMERA GEAR I USE?

29. října 2023

 


Lately, I often get asked what camera gear I use. 


When I started taking photography more seriously, I was dreaming about a SLR camera. At the same time, I didn't want to invest a lot of money in equipment at the beginning, because I didn't know if I will last with it. I read the reviews of the food bloggers I followed and decided between Nikon and Canon. In the end, I decided for Nikon. I bought a D3200 DSLR camera and 50 mm and 24-72 mm basic lenses. I gradually learned and gained experience. I enjoyed taking action shots such as sugaring, icing or smoke, and found that unfortunately the current DSLR camera is not quite ideal. I like to shoot at low ISO, even for these types of photos, and in cloudy weather or low light conditions, the resulting photos were very grainy. 


The same goes for a high ISO. It was not always possible to adjust everything in the post process. So, after a long time, I decided to get a new body – I wanted to keep the lenses, so I was looking for a body that would suit me and also so that I wouldn't have to buy new lenses. I stayed with Nikon and bought a digital full frame SLR camera model D850.
But before we will dive into the equipment in more detail, I would like to say that there is no need to have the fanciest camera gear to be a great photographer. The gear does not make the photographer. I can say from my own experience that it is important to practice your skills and creativity. Even though I have – dare I say - good gear, I'm constantly trying new and different things, trying to keep learning - in virtual courses or in person at various workshops, or maybe participating in IG challenges that keep me motivated to try new things and push myself. 


The other important thing is also to know your camera. To be honest, I didn't read the whole manual. I always must try everything practically in order to understand the given feature. So sometimes it's a trial-and-error method, which on the other hand is very constructive 😊. However, the more you practice and try, the faster you will get used to the camera and the equipment and master the skills.


If you did not find what you were interested in in the article, feel free to write to me.WHAT CAMERA GEAR I USE?


CAMERA BODY 


I shoot on a full-frame digital single-lens reflex (DSLR) camera, a Nikon D850. The acquisition value is of course high (and I didn't have to invest in new lenses), but for me it's a very versatile camera that can be used for shooting different genres – food, macro, portraits, studio or landscape photos, architecture, etc. 


I will not go into detail here about the technical details, they can be studied on the sellers' websites. For me, the D850 is a very versatile camera with excellent image resolution. I was probably most pleased with the high performance at high sensitivities. Even with a high ISO, the photos are practically noise-free. Another advantage comparing with my old model was the ability to connect to the app on my smartphone using Wi-fi, it helps me so much while setting up a scene or shoot if I need to be in the frame. You can also use the app to control the camera. This option was not yet available on my previous camera. 


Videos are currently trending. You can shoot both 4K and 8K videos on the Nikon D850. The advantage is that you can choose from several options for setting the number of frames per second. If I'm filming, I use the option to set slow motion – I find this option more convenient compared making the slow motion in the app in post process (I find the video to be smoother than slow motion in the app).

LENSESWhen buying a lens, I recommend you think first about what you will be photographing the most. I knew that I would focus mostly on food, so I invested in several lenses. Even though I shoot portraits and nature here and there, I can take high quality photos with what I have. But for nature photography, for example, a telephoto lens would be more suitable. Currently, it is also possible to borrow a lens for testing.My recommendations:


Another important point when purchasing a lens, is to find out if the lens is compatible with your camera - for Nikon, follow the type of mount. In my case, the Nikon D850 has an F-mount, so if I want to buy a new lens, I must make sure it's suitable for my camera.


I not only use lenses from the Nikon series, but also Tamron or Sigma. I won't lie to you; they came out cheaper and the quality is very high. If you will be purchasing a brand other than the camera brand, make sure again it is suitable for your camera. For example, the Sigma brand produces lenses for both Nikon and Canon.


And now, let’s speak about lenses I use. SIGMA 24-70 MM F / 2,8


It's the only zoom lens I own and the one I use most often together with the 50 mm lens. I use it most often when shooting overhead scenes or when I need to capture a larger scene. It is very variable lens, it allows me to shoot multiple scenes from different distances and angles, which is an advantage in environments where there is not much space. I also carry it with me when traveling or taking photos in nature. Unfortunately, in these cases, it is a bit bulky since it weighs about 1 kg. If I go purposefully to take photos, I take everything I have with me 😊.


Lens: Sigma 24-70mm f/2.8L – Shot at focal length 44mm – Settings ISO 320; f/5,6; 1/60 sec      Lens: Sigma 24-70mm f/2.8L – Shot at focal length 45mm – Settings ISO 100; f4.5; 1/60 sec    Lens: Sigma 24-70mm f/2.8L – Shot at focal length 70mm – Settings ISO 320; f3.2; 1/100 sec
Lens: Sigma 24-70mm f/2.8L – Shot at focal length 70mm – Settings ISO 200; f2.8; 1/40 sec
Lens: Sigma 24-70mm f/2.8L – Shot at focal length 55mm – Settings ISO 250; f5.6; 1/10 sec NIKON 50 MM F / 1,8 


Another lens I use most often is the 50 mm. I like photos with a high depth of field, so I use this lens most often when shooting scenes, events, and portraits. It works great even in low light conditions. Thanks to the lower weight of the lens, I can hold the camera in my hand without having to use a tripod.Lens: Nikon 50mm f/1.8 – Settings ISO 320; f1.8; 1/800 sec
 Lens: Nikon 50mm f/1.8 – Settings ISO 160; f1.8; 1/5é sec                                 Lens: Nikon 50mm f/1.8 – Settings ISO 500; f4.5; 1/50 sec
                            Lens: Nikon 50mm f/1.8 – Settings ISO 250; f4.5; 1/40 secNIKON 35 MM F / 1,8


This lens was the first one I owned that was "packaged" with the camera. I don't use it much now, but thanks to the depth of field and good lighting characteristics, I use it in some cases when shooting overhead shots, because again I can hold it better in my hand.SIGMA 105 MM F / 2,8 MACRO


I bought a macro lens only in 2022 because I felt in love with taking macro photos. But you can use it to photograph different angles and scenes - you just have to have enough space around. In terms of sharpness, it is the sharpest lens I have. You can also set 3 ranges of distances at which you take pictures. When photographing wider scenes, I stay at the focus of F 3.5 – 5, 6. When photographing scenes from above, I set to at least F 5.6. When taking macro photos, I also go above F 10. 


                           Lens: Nikon 105mm f/2.8 Macro – Settings ISO 320; f4.5; 1/50 secLensNikon 105mm f/2.8 Macro – Settings ISO 125; f4.5; 1/250 sec
LensNikon 105mm f/2.8 Macro – Settings ISO 100; f3.5; 1/640secLensNikon 105mm f/2.8 Macro – Settings ISO 100; f5.6; 1/20 secLensNikon 105mm f/2.8 Macro – Settings ISO 100; f4.5; 1/250 secUV FILTERSI recommend you get UV filters. I have UV filters on all my lenses. Even though I only have basic ones, I don't need for example a polarizer, the optical glass of the filter will protect the lens from scratches for example - it's better to scratch the filter than the lens. The filters which are currently available on the market are of high quality and will not affect the outcome of the photo in any way. I personally have HOYA brand filters. When getting them, it's important to get the correct diameter to fit your lens.TRIPOD + C-STANDI'll be honest, I don't like using them. I like to move around the scene and examine shots from different angles. In addition, I am a terrible nervous person in this case and the various settings completely irritate me 😊. However, it's a matter of habit and I've learned to work with them - I take the camera in my hand, walk around the scene (so I don't have to carry a tripod), find a good shot and then install the camera on the tripod.


When you really need a tripod?


- I don't have any models for photo shoots and all the scenes where there are hands, movement, figure, I make a model myself. So, I wouldn't photograph anything without a tripod.

- Shooting scenes from above – you can't always hold your camera in your hand at a given setting.

- Shooting in poor lighting conditions, at a low ISO or at a high aperture number, when you need, for example, to photograph products or large-format photos without any noise. A tripod is simply a must here.

- Shooting cinemagraphs - a combination of photo and video, when one part is in motion - you need the same scene, which will be covered in the post process

- Shooting stop motions – you take pictures of the same scene in which you basically move things millimeter by millimeter and then combine them into a moving scene, again you need a stable scene so that it looks natural and the same

- VideosI have a tripod with a folding arm and a C-Stand. 


Nowadays, you can find tripods made of lighter materials, which is convenient for carrying and handling. I use a Manfrotto MT190 XPRO4 and a Manfrotto MHXPRO-BHQ2 tripod ball head. I chose this tripod mainly because of the folding central column, which allows me to photograph overhead scenes. But since I'm always nervous about having a small table and having to help myself with a chair and cabinets, I usually climb the ladder anyway and take pictures in my hands. But as I mentioned above, sometimes it's just not possible without a tripod.


The C-Stand is a very sturdy tripod that you can adjust to a height of 2-3 meters. I use a C-stand K1 C-stand 3.3m with a folding arm. In addition to the camera, you can also use it for lights. 


My recommendations:


In both cases - if you have tripods with folding arm - I recommend loading (balancing) the arm with some kind of counterweight. If you have a heavier camera with a heavier lens, it likes to tip over.


I also recommend that you check before/when purchasing them that the threads of the camera / tripod head / tripod are compatible (listed in the manuals and on the product pages) or that you have suitable reduction screws (or you must order them).Lens: Nikon 105mm f/2.8 Macro – Settings ISO 400; f13; 1/8 sec (with tripod)            LensNikon 105mm f/2.8 Macro – Settings ISO 100; f3.5; 1/640 sec (with tripod)
WIRELESS REMOTECurrently, you can also control the camera remotely. 


One option is to connect via cables directly to the program, in which you will then process the photo. You can see a preview of the scene directly in the program. A big advantage is that you can prepare the scene in the process and live preview.


The second option, which I use when taking photos of myself or again when assembling a scene (e.g., when looking from above), is an application on my smartphone. Each brand has its own app – I use Snap Bridge for Nikon. The application is connected to the camera via wi-fi and allows me to directly control the camera settings - ISO, focus, aperture, exposure, etc. (live view in the camera must be turned off). You can also set a timer here – a great option if you need both hands in the shot. Minus points for me - it is not possible to take multiple photos at once (or I haven't figured it out) and Wi-Fi only works at a certain distance from the camera - for example, when I was taking pictures outside and wanted to take a picture in the distance, the connection was disconnected - on the other hand, it can be solved by changing the lens 😊.
DIFFUSER AND REFLECTORThe diffuser serves to disperse the light. It is sold in different sizes. But you can just as well use a curtain.


Some models of diffusers can also be purchased with reflectors for light reflection or absorption.


But you can use cheaper versions instead:


- white paper or polystyrene to direct the light reflection away from the light source onto the object


- mirror / plate with foil


- I use black paper/board for a change to absorb light
OTHER EQUIPMENT


I recommend getting (and always have with you):


- spare batteries (buy at least 2), which will be charged. There's nothing worse than running out of battery in the middle of a photo shoot.


- spare cards – I personally have 2, but of course it depends if you need them depending on what you are shooting). At the same time, before taking photos, I check how much space there is. You must keep in mind that you want to shoot videos at the same time, they take up much more space. Also, check if the card is suitable for videos before purchasing (not all cards are suitable).


- an external disk - it will come in handy. Photos and videos, especially if you shoot in RAW format, take up a lot of space. The same catalogs of editing programs and the resulting photos. I use a SanDisk Extreme Pro Portable V2 SSD 2TB, which during my activities can back up approximately 1-1.5 years of photos, including RAW formats and videos. Of course, it is also more affordable for me to buy regularly over a longer period of time, a direct proportion applies here too: more space = higher price 😊.PHOTOS AND VIDEOS EDITINGI don't know any photographer who doesn't edit the photos afterwards (at least the digital ones). I will only give you the programs, because I think that there is no point in detailing anything more in this article 😊:


Photos - Lightroom


Videos - I'm using Lightroom for now because I'm trying to make the videos match the photos in style. But no big miracles can be done in LR. Basically, only very basic values can be adjusted, and presets can be used.


Videos - Zoner - a Czech program that I got used to more than Adobe Premiere Pro. I use it to cut videos, change videos to portrait, compose videos, etc. In addition, there is an option to create stop motions and cinemagraphs, so I don't need other applications. Plus, more affordable than monthly app subscriptions.And that's all for now... I hope I haven't forgotten anything, and if so, let me know if you're interested in more details.

JAKÉ VYBAVENÍ PŘI FOCENÍ POUŽÍVÁM? 

Poslední dobou dostávám otázku, jaké vybavení při focení používám. Když jsem začala věnovat fotografii víc vážně, toužila jsem si pořídit zrcadlovku. Zároveň jsem na začátku nechtěla investovat vysoké sumy do vybavení, protože jsem nevěděla, jestli se tomu vydržím věnovat. Pročítala jsem recenze food bloggerů, které jsem sledovala a rozhodovala se mezi Nikonem a Canonem. Nakonec jsem se rozhodla pro Nikon. Pořídila jsem si zrcadlovku D3200 a základní objektivy 50 mm a 24-72 mm. Postupně jsem se učila a získávala zkušenosti. Oblíbila jsem si focení akcí, jako je cukrování nebo kouř, a zjistila jsem, že bohužel aktuální zrcadlovka není úplně ideální. Ráda fotím na nízké ISO, a to i v případě těchto typů fotek, a při zataženějším počasí nebo nedostatečných světelných podmínkách, byly výsledné fotky hodně zrnité. To samé i v případě vysokého ISA. Ne vždy šlo vše upravit v post procesu.


Dlouho jsem se tedy odhodlávala k pořízení nového těla – objektivy jsem si chtěla nechat, takže jsem hledala tělo, které mi bude vyhovovat a navíc, abych nemusela kupovat nové objektivy. Zůstala jsem věrná Nikonu a pořídila si digitální full frame zrcadlovku model D850.


Practica na obrázku je jen ilustrační (foťák po tátovi), protože jsem svým fotila :-).


Před tím, než se víc do detailu zmíním o vybavení, bych ale chtěla říct, že není potřeba mít to nejdražší vybavení. To z vás dobrého fotografa neudělá. Z vlastních zkušeností můžu říct, že důležité je cvičit vaše schopnosti a kreativitu. I když mám – troufám si říct – poměrně slušné vybavení, neustále zkouším nové a různé věci, snažím se pořád vzdělávat – na virtuálních kurzech nebo osobně na různých workshopech, nebo se třeba účastním výzev na IG, které mě dál motivují zkoušet nové věci a posouvat své hranice. 


Druhou důležitou věcí je také znát váš fotoaparát. Upřímně říkám, že jsem celý návod nečetla. Musím si vše vždy prakticky vyzkoušet, abych danou vlastnost pochopila. Někdy je to tedy metoda pokus-omyl, což je na druhou stranu velmi poučné 😊. Čím víc však budete cvičit a zkoušet, tím víc se s fotoaparátem a vybavením rychleji sžijete a osvojíte si dovednosti.


Pokud jste v článku nenašli to, co by vás zajímalo, klidně mi napište.JAKÉ VYBAVENÍ PŘI FOCENÍ POUŽÍVÁM?


FOTOAPARÁT (TĚLO) 


Fotím na full frame digitální jednookou zrcadlovku Nikon D850. Pořizovací hodnota je samozřejmě vysoká (a to jsem nemusela investovat do nových objektivů), za mě jde ale o hodně univerzální foťák, který lze využít při focení různých žánrů – jídlo, makro, portréty, fotky v ateliéru nebo v krajině, architektura atd.  


Nebudu se tu rozepisovat o technických detailech, ty jsou k nastudování na stránkách prodejců. Za mě je D850 velmi univerzálním fotoaparátem s výborným obrazovým rozlišením. Nejvíc mě asi potěšil vysoký výkon při nastavené vysokých citlivostí. I při docela vysokém ISU jsou fotky prakticky bez šumu. Další výhodou oproti mému původnímu modelu byla možnost propojit se s aplikací na telefonu pomocí Wi-fi, což mi velmi usnadňuje přípravu scény nebo focení, pokud potřebuji být v záběru. Pomocí aplikace můžete fotoaparát ovládat. Tato možnost u mého předchozího modelu nebyla ještě dostupná. 


Aktuálně jsou trendy videa. Na Nikon D850 můžete natáčet 4K i 8K videa. Výhodou je, že si zde můžete vybrat z několika možností nastavení počtu snímků za sekundu. Pokud natáčím, využívám možnost nastavení zpomaleného pohybu – ve srovnání se zpomalením v aplikaci v post procesu mi tato možnost přijde pohodlnější (přijde mi, že je video plynulejší, než při zpomalení v aplikaci).

OBJEKTIVYPři koupi objektivu nejdřív doporučuji popřemýšlet, jaký žánr budete nejvíc fotit. Já jsem věděla, že se budu zaměřovat nejvíc na jídlo, proto jsem investovala do několika objektivů. I když sem tam fotím portréty a přírodu, zvládnu nafotit ve velké kvalitě s tím co mám. Ale třeba na focení přírody by se určitě víc hodil nějaký teleobjektiv. V současné době je také možnost si zapůjčit objektiv na vyzkoušení.Moje doporučení:


Dalším důležitým bodem při pořízení je zjistit, zda je objektiv kompatibilní s vaším fotoaparátem – u Nikonu se řiďte typem bajonetu. V mém případě má Nikon D850 bajonet typu F, to znamená, že pokud chci pořídit nový objektiv, musím se zjistit, že je pro bajonet Nikon F. I když je tedy pro značku Nikon k dostání velké množství objektivů s různými rozsahy, ne všechny jsou vhodné pro můj model.


Nepoužívám pouze objektivy řady Nikon, ale i značky Tamron nebo Sigma. Nebudeme si nic nalhávat, cenově vyjdou výhodněji a kvalita je hodně vyrovnaná. Pokud si budete pořizovat jinou značku, než je značka fotoaparátu, opět se ujistěte, že je vhodný pro váš fotoaparát. Například značka Sigma vyrábí objektivy pro Nikon i Canon.


A teď už k samotným objektivům, které vlastním. SIGMA 24-70 MM F / 2,8


Je to jediný zoomovací objektiv, který vlastním a který využívám spolu s 50 mm objektivem nejčastěji. Využívám jej nejčastěji při focení scén zeshora, kdy potřebuji zabrat větší scénu. Navíc je hodně variabilní, protože mi umožňuje fotit více scén z různých vzdáleností, což je výhodou v prostředí, kde není moc místa. Také jej sebou nosím při cestování nebo focení v přírodě. Bohužel se v těchto případech trochu pronese, protože váží asi 1 kg. Pokud jedu cíleně fotit, beru s sebou vše, co mám 😊.


Objektiv: Sigma 24-70mm f/2.8L – Ohnisková vzdálenost 44mm – Nastavení ISO 320; f/5,6; 1/60 sec      Objektiv: Sigma 24-70mm f/2.8L – Ohnisková vzdálenost 45mm – Nastavení ISO 100; f4.5; 1/60 sec    Objektiv: Sigma 24-70mm f/2.8L – Ohnisková vzdálenost 70mm – Nastavení ISO 320; f3.2; 1/100 sec
Objektiv: Sigma 24-70mm f/2.8L – Ohnisková vzdálenost 70mm – Nastavení ISO 200; f2.8; 1/40 sec
Objektiv: Sigma 24-70mm f/2.8L – Ohnisková vzdálenost 55mm – Nastavení ISO 250; f5.6; 1/10 sec NIKON 50 MM F / 1,8 


Dalším objektivem, který nejčastěji používám, je objektiv 50 mm. Mám ráda fotky s vysokou hloubkou ostrosti a tento objektiv proto využívám nejčastěji při focení scén, akcí a portrétů. Skvěle funguje i při horších světelných podmínkách. Díky nižší váze objektivu udržím fotoaparát v ruce bez nutnosti použít stativ.Objektiv: Nikon 50mm f/1.8 – Nastavení ISO 320; f1.8; 1/800 sec
 Objektiv: Nikon 50mm f/1.8 – Nastavení ISO 160; f1.8; 1/5é sec                                 Objektiv: Nikon 50mm f/1.8 – Nastavení ISO 500; f4.5; 1/50 sec
                            Objektiv: Nikon 50mm f/1.8 – Nastavení ISO 250; f4.5; 1/40 secNIKON 35 MM F / 1,8


Tento objektiv byl prvním, který jsem vlastnila a byl „v balíčku“ s fotoaparátem. Aktuálně ho moc nepoužívám, ale díky hloubce ostrosti a dobrým světelným vlastnostem jej v některých případech používám při focení scén zeshora, protože jej opět udržím lépe v ruce.SIGMA 105 MM F / 2,8 MACRO


Makro objektiv jsem si pořídila teprve minulý rok, protože jsem se zamilovala do focení makro fotek. Ale rozhodně jej využijete i na focení různých úhlů a scén – jen musíte mít dostatek místa. Co se týče ostrosti, je to rozhodně nejostřejší objektiv, co mám. Jdou zde nastavit 3 rozsahy vzdáleností, na které fotíte. Při focení širších scén, zůstávám u ohniska F 3,5 – 5, 6. Při focení scén shora nastavuji minimálně na F 5,6. Při focení makra jdu i nad F 10. 


                           Objektiv: Nikon 105mm f/2.8 Macro – Nastavení ISO 320; f4.5; 1/50 secObjektiv: Nikon 105mm f/2.8 Macro – Nastavení ISO 125; f4.5; 1/250 sec
Objektiv: Nikon 105mm f/2.8 Macro – Nastavení ISO 100; f3.5; 1/640secObjektiv: Nikon 105mm f/2.8 Macro – Nastavení ISO 100; f5.6; 1/20 secObjektiv: Nikon 105mm f/2.8 Macro – Nastavení ISO 100; f4.5; 1/250 secUV-FILTRYDalší radou je, pořiďte si UV-filtr. Mám UV-filtry na všech svých objektivech. I když mám jen základní, nepotřebuji například polarizační, optické sklo filtru ochrání objektiv například před poškrábáním – je lepší poškrábat filtr než objektiv. Ty, které jsou v současné době k dostání, jsou vysoce kvalitní a žádným způsobem neovlivní výsledek fotky. Osobně mám filtry značky HOYA. Při jejich pořízení je důležité pořídit správný průměr, aby seděl na váš objektiv.STATIVYUpřímně se přiznám, že je nerada používám. Ráda se totiž pohybuji okolo scény a zkoumám záběry z různých úhlů. Navíc jsem strašný nervák a úplně mě irituje to různé nastavování 😊. Nicméně je to o zvyku a naučila jsem se s nimi pracovat – vezmu si foťák do ruky, obejdu si scénu (abych se nemusela nosit se stativem), najdu pěkný záběr a pak nainstaluji foťák na stativ.


Kdy se bez stativu neobejdete?


- Nemám žádné modelky na focení a všechny scény, kde jsou ruce, pohyb, postava si dělám modelku sama. Bez stativu bych tedy nic nenafotila. 

- Focení scén zeshora – ne vždy dokážete svůj fotoaparát při daném nastavení udržet v ruce. 

- Focení při horších světelných podmínkách, na nízké ISO nebo na vysoké clonové číslo, kdy potřebujete například fotit produkty nebo velkoformátové fotky bez jakýchkoli ruchů. Zde je prostě stativ nutností.

- Focení cinemagrafů – kombinace fotky a videa, kdy je jedna část v pohybu – potřebujete přesně stejnou scénu, která se v následném procesu přikryje

- Focení stop motions – česky bych řekla pohyblivé obrázky, fotíte stejnou scénu, ve které se v podstatě po milimetrech pohybujete věcmi a následně spojíte do pohyblivé scény, opět potřebujete stabilní scénu, aby působila přirozeně a stejně

- VideaVlastním dva druhy – tripod s výklopným ramenem a C-Stand. Jaký je rozdíl?


Tripod je stativ v podobě trojnožky. V současné době najdete stativy z lehčích materiálů, což se hodí při nošení a manipulaci. Používám Manfrotto MT190 XPRO4 a kulovou hlavu stativu Manfrotto MHXPRO-BHQ2. Tento tripod jsem si vybrala především kvůli vyklápěcímu středovému sloupku, který mi umožňuje fotit scény ze shora. Ale protože jsem vždy na nervy z toho, že mám malý stůl a musím si vypomáhat židličkou a skříňkami, stejně většinou vylezu na žebříček, co mám a fotím v rukách. Ale jak jsem už zmínila výše, někdy to prostě bez stativu nejde.


C-Stand je velmi pevný stativ, který můžete nastavit do výšky 2–3 metrů. Používám stativ K1 C-stand boom stand 3,3m s výklopným ramenem. Kromě fotoaparátu jej můžete použít i na světla. 


Moje doporučení:


V obou případech – pokud máte stativy s výklopnými rameny – doporučuji zatížení (vyvážení) ramene pomocí nějakého protizávaží. Pokud máte těžší foťák s těžším objektivem, rády se totiž překlápí.  


Dále také doporučuji si před/při jejich pořizování zkontrolovat, že závity foťák / hlava stativu / stativ jsou kompatibilní (uvedeno v manuálech a na stránkách produktů) anebo máte vhodné redukční šrouby (případně si je musíte přiobjednat).


Objektiv: Nikon 105mm f/2.8 Macro – Nastavení ISO 400; f13; 1/8 sec (se stativem)            Objektiv: Nikon 105mm f/2.8 Macro – Nastavení ISO 100; f3.5; 1/640 sec (se stativem)
VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ FOTOAPARÁTUV současné době můžete ovládat fotoaparát i vzdáleně. 


Jednou z možností je připojení přes kabely přímo do programu, ve kterém následně fotku zpracujete. V programu vidíte přímo náhled scény. Velkou výhodou je, že si scénu můžete připravovat v procesu a živém náhledu.


Druhou možností, kterou využívám při focení sebe sama nebo opět při sestavování scény (např. při pohledu shora), je aplikace na telefonu. Každá značka má svoji aplikaci – pro Nikon používám Snap Bridge. Aplikace je propojená s fotoaparátem pomocí wi-fi a umožňuje přímo ovládat nastavení foťáku – ISO, ohnisko, clonu, expozici atd. (je nutné mít vypnutý živý náhled ve foťáku). Lze si zde také nastavit časovač – skvělá volba pro případ, že v záběru potřebujete obě ruce. Za mě mínusové body – nejde fotit víc fotek najednou (nebo jsem na to nepřišla) a wifi působí jen do určité vzdálenosti od fotoaparátu – například, když jsem fotila venku a chtěla jsem se vyfotit v dálce, spojení se rozpojilo – na druhou stranu, to jde vyřešit změnou objektivu 😊.
DIFUZÉR A REFLEKTORDifuzér slouží pro rozptýlení světla. Prodává se v různých velikostech. Ale stejně dobře můžete využít záclonu nebo lehký světlý závěs.


Některé modely difuzérů pořídíte rovnou i s reflektory pro odraz světla nebo jeho pohlcení.


Místo nich ale můžete využít levnější verze:


- bílý papír nebo polystyren pro nasměrování světelného odrazu dále od zdroje světla na objekt

- zrcadlo / desku s alobalem

- černý papír/desku využívám pro změnu pro pohlcení světla
DALŠÍ VYBAVENÍDoporučuji si pořídit (a mít vždy při sobě)


- náhradní baterie (min. si pořiďte tedy 2), které budou nabité. Není nic horšího, když vám uprostřed focení dojde baterka


- náhradní karty – osobně mám 2, ale samozřejmě záleží, jestli v závislosti na tom, co fotíte je budete potřebovat). Zároveň před focením kontroluji, kolik je na nich místa. Toto je nutné mít na paměti, pokud chcete zároveň natáčet videa. Ty samozřejmě zaberou mnohem více místa. Také si před nákupem zjistěte, jestli je karta vhodná pro videa (ne všechny karty jsou vhodné)


- externí disk – ten se vám bude zaručeně hodit. Fotky a videa, zvlášť pokud fotíte ve formátu RAW, zaberou hodně místa. To samé katalogy upravovačích programů a výsledné fotky. Používám  SanDisk Extreme Pro Portable V2 SSD 2TB, který mi při mých aktivitách vydrží zálohovat zhruba 1 – 1,5 rok fotek i s RAW formáty a videi. Samozřejmě pro mě je i cenově dostupnější pořídit si pravidelně za delší časové období, i zde platí přímá úměra: více místa = vyšší cena 😊.
ÚPRAVA FOTEK A VIDEÍNeznám asi žádného fotografa, který by fotky následně neupravoval (minimálně ty digitální). Uvedu vám jen programy, protože si myslím, že rozepisovat se o nic více, nemá v tomto článku smysl 😊:


Fotky – Lightroom 


Videa – zatím používám Lightroom, protože se snažím, aby videa stylově ladila s fotkami. Ale v LR nejdou dělat žádné velké zázraky. V podstatě lze upravovat jen velmi základní hodnoty a použít presety.


Videa – Zoner – český program, se kterým jsem se více sžila, než s Adobe Premiere Pro. Používám na stříhání videí, změnu videí na výšku, sestavování videí atd. Navíc je zde možnost vytvářet stop motions a cinemagraphy, takže nepotřebuji další aplikace. Plus cenově opět dostupnější než měsíční předplatné aplikací.A to je snad vše … doufám, že jsem na nic nezapomněla, a pokud ano, dejte mi vědět, jestli vás zajímá něco podrobněji.
Co je nového na instagramu

© Mon cafe blog. Design by FCD.