JAK ZACHYTIT KOUŘ NA FOTCE

8. listopadu 2023

 


Zmrazením pohybu přitáhnete k vaší fotce pozornost. Víte, že ráda zachycuji na svých fotkách pohyb. Nezáleží na tom, jestli mluvíme o moučkovém cukru, polevě nebo kouři.


A protože se blíží období kratších a temnějších dnů, kdy zapalujeme svíčky v našich domovech nebo na koláčích, napadlo mě sepsat vám několik tipů, jak zachytit kouř, aby byly vaše fotografie výjimečné.


Obecně platí, že zachycení pohybu vyžaduje trochu trpělivosti a tréninku. Na zachycení „správného“ tvaru kouře je bylo potřeba více pokusů (někdy  nafotím i 50 – 100 fotek). ALE berte to pozitivně. Fotky, které podle vás nejsou dokonalé, nemažte. Můžete je použít k vytvoření stop motion – tedy videa z fotografií. Z jednoho focení tak máte několik výstupů.JAK ZACHYTIT KOUŘ NA FOTCEPOZADÍ


Zvolte kontrastní pozadí – pokud chcete zachytit bílý / světlý kouř, na začátku je jednodušší zvolit tmavší pozadí. Určitě se to zachytit se světlým pozadím nebo s protisvětlem, ale chce to trochu tréninku.NASTAVENÍ FOTOAPARÁTU


Obvykle začnu nastavovat rychlost závěrky. Abych zachytila kouř, nastavuji fotoaparát na 1/240 – 1/400 sekundy.


Následně pokračuji se clonou. Mám ráda více rozostřené pozadí, ale záleží také na tom, kolik svíček mám na fotce – v případě, že mám 1, fotím na f/1,8 – 3,5 (v případě makroobjektivu f/5 – 7,1), pokud mám více svíček, fotím na f/4,5 – 5,6.


ISO si upravuji podle podmínek, ale snažím se vyhýbat opravdu vysokému ISO, abych neměla zrnité fotky.


Manuální ostření – většinou volím horní část svíčky (nebo místo, které chci mít ostré), fotoaparát tak bude zaostřovat stále na stejné místoAKCE


V případě, že máte někoho, kdo vám může sfouknout svíčky, máte štěstí, a stačí stisknout a podržet tlačítko a fotoaparát bude fotit, zatímco jej držíte. To je skvělá volba, budete mít dostatek fotografií ve velmi krátké době.


Pokud jste sami, nainstalujte fotoaparát na stativ a použijte režim kontinuálního focení, kdy fotoaparát zachytí několik snímků (mám 10) v rychlém sledu (mám jednosekundový interval). Také používám 10sekundový časovač, abych měla trochu času připravit se na akci a vybrat nejlepší okamžik, kdy začít sfoukávat svíčky.DALŠÍ TIP: Také není nutné fotit kouř jen se svíčkami, zkuste použít i zápalky.

HOW TO CAPTURE THE SMOKE Freezing the movement in your picture makes your photography eye catching. You know, I love to catch movement in my photos. No important if we are speaking about icing sugar, drizzling an icing or catching the smoke, I am always happy to capture it. 


And as we are approaching the season of shorter and darker days, when we are lighting the candles in our houses or on our cakes, I was thinking to give you some tips on how to catch the smoke to make your photos outstanding. 


In general, capturing a movement needs just a little of patience and training. You would need more tries to capture the „right“ shape of the smoke (sometimes I took even 50 – 100 photos. BUT take it in a positive way. Do not erase the photos you won’t see like perfect, you can use them to create stop motions – a kind of video from photos. So from one shot you have several outputs.


Here are my recommendations:BACKGROUND


Choose contrasting background – if you want to catch white / light smoke, at the beginning it is easier to choose darker background. For sure you can catch it with light backgrounds or with backlight, but it needs just a little of training.CAMERA SETTINGS


I usually start to set up the shutter speed. To catch the smoke, I set up my camera in between 1/240 – 1/400 second.


After I make tries with aperture, I love to have more blur background, but it also depends on how many candles I have on my photo – in case I have 1, I shoot on f/1.8 – 3.5 (in case of macro lens f/5 – 7.1), if I have more candles I have f/4.5 – 5.6.


ISO is adjusted based on the conditions, but I try to avoid really high ISO to do not have grainy photos.


Set up manual focus – usually I choose the top of the candle (or the place which I like to have sharp), this way your camera will be still focused on the same place.ACTION


In case you have somebody who can blow out the candles, you are lucky and you can just click and hold the button and the camera will take pictures while you are holding it. This is a great option as you will have enough photos in very short time.


If you are alone, install your camera on the tripod and use continuous-drive mode when the camera captures several frames (I have 10) in quick succession (I have one-second interval). Also I put 10-second timer, to have some time to prepare for action and to choose the best moment to start blowing out the candles.ANOTHER TIP: Also is not necessary to catch the smoke only with the candles, but you can use also matches.

SLANÝ SÝROVÝ KOLÁČ S HRUŠKAMI

6. listopadu 2023


Hrušky nepoužívám pouze při pečení sladkých koláčů. ale s oblibou i do slaných. Protože jejich chuť není úplně výrazná, je nutné ji podtrhnout nějakou výraznější chutí. Proto je moc ráda kombinuji s výrazně chutnajícími sýry, jako je gorgonzola, niva nebo čedar, a s ořechy. Je to taková klasická kombinace, která neomrzí.
SLANÝ SÝROVÝ KOLÁČ S HRUŠKAMIINGREDIENCE


KORPUS 


(vyjde na dno koláče průměr 20 cm + ozdobení)300 hladké mouky

2 lžíce pískového cukru

1 lžička soli

250 g studeného másla

5 lžic ledové vodyNÁPLŇ200 g ricotty

200 g gorgonzoly nebo uzené nivy

150 ml smetany

2 vejce

sůl (dle chuti)

pepř 


3 – 4 větší hrušky

hrst vlašských nebo pekanových ořechů


1 vejce + 2 lžičky vody + lžíce jemně strouhaného parmezánu
POSTUPNejdřív si připravíme těsto.

Mouku smícháme s cukrem a solí, přidáme na kostky nakrájené studené máslo. Prsty nebo nožem vytvoříme drobenku. Po lžících přidáváme vodu a vždy počkáme až se zcela zapracuje. Vytvoříme kompaktní těsto. Zabalíme do potravinové folie a necháme 1 – 2  hodiny chladit v ledničce.Na náplň smícháme ricottu, nadrobenou gorgonzolu nebo nivu, vejce, smetanu a osolíme, opepříme dle chuti. Vytvoříme krémovou směs.

Hrušky omyjeme, vykrojíme jádřince a nakrájíme na tenké plátky.Troubu předehřejeme na 180°C, formu na koláč vyložíme pečicím papírem nebo vymažeme máslem a vysypeme hrubou mouku.

Jakmile je těsto vychlazené, rozdělíme jej na 2 poloviny. První polovinu vyválíme, vložíme do formy, vytvarujeme okraje a zbytek odřízneme.

Vyložíme alobalem, na dno vysypeme fazole a vložíme předpéct na 15 minut do trouby.

Z druhé části těsta můžeme vytvořit copánky, mřížku nebo pomocí vykrajovátek různé tvary.

Jakmile bude korpus předpečený, alobal s fazolemi opatrně odstraníme, naneseme sýrovou náplň a položíme na plátky nakrájené hrušky.

Zasypeme nadrobno nakrájenými ořechy a dekorací z druhé části těsta.

V menší misce rozšleháme vajíčko s vodou a pomašlujeme těsto. Nakonec posypeme ještě strouhaným parmezánem.

Dáme zapéct zpět do trouby, pečeme cca dalších 40 – 50 minut nebo dokud těsto nebude mít zlatou barvu.

Po vytažení z trouby necháme vychladnout.


VYTISKNOUT RECEPT.

SAVORY GORGONZOLA PIE WITH PEARSI don't only use pears when baking sweet pies. but they are also great in savory pies. Since their taste is not completely pronounced, it is necessary to underline it with stronger taste. That's why I really like to combine them with strong-tasting cheeses, such as gorgonzola or cheddar, and with nuts. It's such a classic combination that you never get tired of.INGREDIENTSSHORTCRUST PASTRY

(pie will be 20 cm in diameter + decoration)300 all-purpose flour

2 tbsp granulated sugar

1 tsp salt

250 g cold butter

5 tbsp cold waterFILLING200 g ricotta

200 g gorgonzola

150 ml cream

2 eggs

salt (to taste)

pepper


3-4 larger pears

a handful of walnuts or pecans


1 egg + 2 teaspoons water + a tablespoon of finely grated parmesan
INSTRUCTIONSStart the preparation with the short crust pastry.

Mix flour with sugar and salt, add cold butter cut into cubes. Make a crumb with your fingers or a knife. Add water spoon by spoon and always wait until it is completely incorporated. Make a compact pastry. Wrap in foil and let cool in the fridge for 1-2 hours.For the filling, mix ricotta, crumbled gorgonzola or niva, eggs, cream and add salt and pepper to taste. Create a creamy mixture.

Wash the pears, cut out the cores and cut them into thin slices.Preheat the oven to 180°C, line the cake tin with baking paper or grease it with butter and flour.

Take the pastry out of the refrigerator, divide it in half and roll it out on a floured rolling pin into a round with a thickness of 3-4 mm. Carefully transfer it to the tin using a rolling pin, shape the edges and cut off the rest.

Line with aluminum foil, pour beans on the bottom and place in the oven to pre-bake for 15 minutes.

From the second part of the pastry, make braids, a grid or different shapes using cutters.

Once the bottom is pre-baked, carefully remove the foil with the beans, apply the cheese filling and place the sliced pears.

Cover with finely chopped nuts and decorations from the second part of the pastry.

Beat the egg and water in a small bowl and knead the pie. Finally, sprinkle with grated parmesan.

Put it back in the oven, bake for another 40-50 minutes or until the dough is golden.

Leave to cool after removing from the oven.GET THE RECIPE HERE.

Co je nového na instagramu

© Mon cafe blog. Design by FCD.