KOKOSOVÁ HORKÁ ČOKOLÁDA

9. prosince 2022


Kdo by nemiloval v těchto sychravých a upršených dnech nějaký horký nápoj na zahřátí? A není nic příjemnějšího, než si sednout se šálkem sladké a sametové čokolády. Myslím, že horkou čokoládu si dávám snad jen před Vánocemi, a proto si její přípravu i konzumaci hodně užívám. Myslím, že horké nápoje nás naladí ve dnech, kdy je brzo tma, prší a je zima, do pohodovější nálady.Horkou čokoládu připravuju na několik způsobů. Ze smetany nebo z rostlinných mlék, prostě jak mám náladu a chuť. Vlastně se dá dobře obměňovat, třeba různými kořeními. Základem je použít kvalitní čokoládu. Miluju hořkou, takže používám min. 70 %, ale klidně použijte takovou, jakou máte rádi. Tentokrát jsem použila na přípravu kokosové mléko a na ozdobu šlehačku, mini marshmallow a čokoládový lískooříškový krém. KOKOSOVÁ HORKÁ ČOKOLÁDAINGREDIENCE


3 – 4 porce


200 g hořké nebo mléčné čokolády

800 ml kokosového mléka (rostlinného nebo v plechovce)

3 lžíce kakaa holandského typu

3 lžíce cukru (pokud třeba nebudete používat šlehačku)Na servírování:


šlehačka

marshmallows

nutela nebo čokoládový lískoříškový krém POSTUP


Čokoládu nakrájíme na malé kousky.


Do nepřilnavého hrnce nalijeme kokosové mléko, přidáme cukr a kakao. Přivedeme k varu, stáhneme na střední plamen, přidáme nakrájenou čokoládu. Mícháme, dokud se všechny čokoláda nerozpustí.


Rozlijeme do hrníčků. Nazdobíme šlehačkou, marshmallows a nakonec šlehačku přelijeme lískooříškovým krémem – pokud je krém hustší, trochu jej nahřejte, nebo zamíchejte přímo do horké čokolády.


Recept si můžete stáhnout zde.


HOT COCONUT CHOCOLATE


Who doesn't love a hot drink to warm up on these cold and rainy days? And there is nothing better than sit down with a cup of sweet and velvety chocolate. I think I only make hot chocolate before Christmas, which is why I really enjoy making and drinking it. I think hot drinks put us in a more relaxed mood on days when it's dark, rainy, and cold.


I prepare hot chocolate in several ways. From cream or from vegetable milks, depending in which mood I am. It is very variable recipe, for example you can add different spices. The basis is to use high-quality chocolate. I love dark one, so I use min. 70 %, but feel free to use the one you like. This time I used coconut milk for preparation and whipped cream, mini marshmallows, and chocolate hazelnut cream for decoration.INGREDIENTS


makes 3 – 4 servings


200 g dark or milk chocolate

800 ml coconut milk (plant or canned)

3 tablespoons of cocoa powder

3 tablespoons of sugar


For serving:


whipped cream

marshmallows

Nutella or chocolate hazelnut creamINSTRUCTIONSCut the chocolate into small pieces.


Pour coconut milk into a non-stick saucepan, add sugar and cocoa. Bring to a boil, reduce to medium heat, add chopped chocolate. Stir until all the chocolate has melted.


Pour into cups. Decorate with whipped cream, marshmallows, and finally cover the whipped cream with hazelnut cream - if the cream is thicker, warm it up a little or mix it directly into the hot chocolate.You can download the recipe here.
LISTOPADOVÉ

2. prosince 2022

 


ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ VĚNCE

1. prosince 2022Dnes pro vás mám malou inspiraci na adventní nebo vánoční věnečky, kterými si můžete ozdobit dveře, okna nebo sváteční stůl. Mnoho je z vás je velmi zručných, a tak věřím, že toto tvoření máte už v malíčku. Ale myslím, že se jedná o krásnou tradici, kterou můžete sdílet s rodinou nebo třeba s přáteli.Každý rok tvořím 2–3. Jeden adventní a jeden až dva na dveře. Mám ráda přírodní materiály, kromě zelených větviček používám sušené ovoce, ořechy a další rostliny, které dodají sváteční ladění. Přípravu na tvoření věnců si užívám už od počátečních procházek na větvičky, šišky a další materiál. K tvoření si zapálím svíčky, pustím první koledy a uvařím svařák. 
ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ VĚNCENA VÝROBU VĚNCE BUDETE POTŘEBOVAT:TECHNICKÉ VYBAVENÍ


- korpus věnce (slaměný, kovový kruh)

- zahradnické nůžky

- nůžky/kleště na drát

- tavící pistole

- floristický vázací drát (zelený)

- zelená nit

- svíčky

- zápichy na svíčky

- jutová mašle nebo jiné stužky ROSTLINY


- zelené chvojí (jedle, túje, borovice nebo jalovec)

- zelené větvičky – buxus, borůvčí

- větvičky eukalyptu

- sušené ovoce (pomeranče, mandarinky, jablíčka)

- ořechy

- šišky

- svítky skořice


Pozn.

Protože věnec by měl vydržet delší dobu, je lepší používat rostliny, které jsou krásné i po usušení. POSTUP


Chvojí si nastříháme zahradnickými nůžkami na jednotlivé větvičky o délce cca 15 cm. Dále si připravíme vázací drát, který by měl mít podobnou barvu jako chvojí.


Drát si připevníme ke korpusu věnce.


Postupně na korpus klademe jednotlivé větvičky v hustých vrstvách, tak abychom pokryli celý korpus z vrchní strany a boků a nikde nevykukoval. Ze spodní strany větvičky být nemusí. Vrstvu ovineme vázacím drátem a pokaždé utáhneme. Snažíme se zakrýt předchozí smyčku z drátu. Není cílem na poprvé vázacím drátem vytvořit ideální tvar věnce, je nutné korpus dostatečně pokrýt chvojím a připevnit. Jakmile dokončíme omotávání vázacím drátem, uděláme na něm smyčku a zajistíme.


Osobně mám ráda „neučesané“ věnce, ale pokud vy ne, vezmeme si šicí nit, která by měla mít barvu podobnou chvojí, aby nebyla vidět a nerušila výsledný dojem. Nit přichytíme ke korpusu a postupně jí začneme korpus omotávat, hustěji než v případě vázacího drátu, nyní už musíme přichytit trčící větvičky a dát věnci výsledný tvar.


V případě, že tvoříte adventní věneček:


Na věnec připevníme kovové kalíšky na svíčky (některé mají bodce, ty zapíchneme do korpusu). Kalíšek přilepíme tavnou pistolí. Dbáme na to, aby byly kalíšky na svíčky rozmístěny souměrně.


A nyní máme věnec připravený na finální zdobení. K tomu můžeme použít jakékoliv vánoční ozdoby, sušené plody, skořici, šišky a jiné.


Návod si můžete stáhnout zde.
ADVENT AND CHRISTMAS WREATHS


Today I have a little inspiration for you for Advent or Christmas wreaths, which you can use to decorate your doors, windows, or holiday table. Many of you are very skilled, so I believe that you already have this DIY in your little finger. But I think it's a beautiful tradition to share with family or maybe friends.


Every year I make 2-3. One for Advent and one to two for the door. I like natural materials, in addition to green twigs I use dried fruits, nuts and other plants or sprues to add a festive touch. I have been enjoying the preparation for making wreaths since the initial walks for twigs, pinecones, and other material. While creating, I light candles, play the first carols, and cook the glogg. FOR A DIY WREATH YOU WILL NEED


TECHNICAL EQUIPMENT- readymade wreath base (straw, metal circle)

- garden scissors

- scissors/wire pliers

- glue gun

- floristic binding wire (green)

- green thread

- candles

- candle holders

- jute ribbon or other nice ribbonsPLANTS


- green sprues (fir, thuja, pine, or juniper)

- green twigs – boxwood, blueberry shrubs

- eucalyptus twigs

- dried fruits (oranges, tangerines, apples)

- nuts

- cones

- cinnamon sticksNote:

Since the wreath should last a long time, it is better to use plants that are beautiful even after drying.
INSTRUCTIONS


Use garden scissors to cut the sprues into individual twigs of approx. 15 cm in length. Next, prepare the binding wire, which should have a similar color to the sprues.


Attach the wire to the body of the wreath.


Place individual twigs on the body in thick layers, so that you cover the entire body from the top and sides and the base do not peek out anywhere. It doesn't have to be from the underside of the base. Wrap the layer with a binding wire and tighten each time. Try to cover the previous loop from the wire. The goal is not to create the ideal shape of the wreath with the binding wire for the first time, it is necessary to sufficiently cover the body with wire and fasten it. Once we finish wrapping the binding wire, make a loop on it and secure. 


Personally, I like messy wreaths, but if you don't, take a sewing thread, which should have a color like the pine, so that it is not visible and does not disturb the final impression. Attach the thread to the base and gradually begin to wrap it around the body, more densely than in the case of the binding wire, now you need to attach the sticking twigs and give the wreath the resulting shape.


If you are making an Advent wreath:


Attach metal cups for candles to the wreath (some have spikes, stick them into the body). Glue the cup with a glue gun. Make sure that the candle cups are distributed symmetrically.


And now you have the wreath ready for the final decoration. For this you can use any Christmas decorations, dried fruit, cinnamon, pinecones, and others.


You can download the instructions here.

 


Co je nového na instagramu

© Mon cafe blog. Design by FCD.